Ondrej Bero - BOON - Jana Berová, pokračovateľ živnosti